Lezajlott a BALATORIUM A.I.R. II. felhívásra beérkező 121 pályázat értékelése. A kiválasztott művészek 2023 tavaszán érkeznek a Bakony-Balaton régióba, ahol a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaival és számos a térség ökológiai kihívásaival foglalkozó kutatóval és szakértővel együttmüködve gyűjtenek adatokat és inspirációkat az alkotáshoz.

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB 2023 EKF) kiemelt projektjeként megvalósuló BALATORIUM kulturális eseménysorozat és tudománykommunikációs program a Balatonhoz és térségéhez kötődő legfontosabb ökológiai kihívásokat, folyamatokat és az ezek megértését elősegítő kulcsfogalmakat mutatja be.

A művészeti rezidencia program célja, hogy a balatoni régióban aktív kutatókkal, szakértőkkel és ökológusokkal való együttműködéseken keresztül a más régiókból és országokból a bevont művészek, hely- és kontextus-specifikus kutatásokból kiindulva, saját gyakorlatukhoz és módszertanukhoz illeszkedve hozzanak létre új műveket a tudomány és a művészet párbeszédének előmozdításával.

A szakmai zsűri tagjai – Can Togay, Berecz Diána, Bubla Éva, Tüdős Anna, Soós Borbála és Zlinszky András – a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának egyeztetésével, a beérkezett 121 érvényes jelentkezés közül a pályázat szakmai megalapozottságát, a felvetett kérdések relevanciáját, a pályázó eddigi művészeti gyakorlatát és szakmai tapasztalatát, valamint a tervezett mű megvalósíthatóságát figyelembe véve a következő alkotói projekteket választották ki:

> Ana Brotas: Littoral Cartographies

> Mathilde Dewavrin, Jeanne Astrup-Chauvaux, Garance Maurer: Invasiveness

> Süveges Rita: Off the Road

Két alkotó/alkotópáros meghívásos úton vesz részt a rezidenciaprogramban:

> Anca Benera & Arnold Estefan

> Gosztola Kitti

Ana Brotas szakterületei a művészeti kutatás, az audiovizuális kommunikáció és a pedagógia. Munkája során a tudástermelés, a nyelv és a nyilvános tér találkozási pontjait vizsgálja. Projektjei gyakran kollaboratív kontextusban valósultak meg, és interdiszciplináris módszereket ötvöznek a művészet és a tudomány, a technológia, a régészet és a kartográfia között. A BALATORIUM rezidenciaprogram során a Balaton térségében élő különböző rovarokat fogja vizsgálni, és egy, a parti zónájára összpontosító kartográfia-sorozatot hoz létre.

Mathilde Dewavrin, Jeanne Astrup-Chauvaux és Garance Maurer berlini bázisú francia művészek. Mindhármuk nagy érdeklődést mutat a minket körülvevő ökoszisztémák megértése és új gondolkodásmódok megtalálása iránt: felvállalva azok összetettségét, a szereplők vagy "főszereplők" sokféleségét és az azokon belüli állandó kölcsönhatásokat. Ez a közös érdeklődés elsősorban a Floating University Berlin projektben való aktív részvételükből fakad. A BALATORIUM AIR II keretében az "invazív faj" fogalmat vizsgálják a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal együttműködésben, amely gyakran vált ki eltérő véleményeket. Mit jelent az, hogy invazív? Mikor tartozik egy faj ebbe a kategóriába? Hogyan eshet ki belőle? Milyen szempontból történik ez a besorolás? 

Süveges Rita Budapesten él és dolgozik. Művészi gyakorlatát egy ökokritikai megközelítés jellemzi a természethez való viszonyunkra vonatkozóan. A festészet esztétikai, technikai tulajdonságainak szín- és formakísérletezéssel történő bemutatásával a tájkép hagyományos műfajának kereteit igyekszik kitágítani a természet kortárs ábrázolásának mélyebb megértése felé. Az "Off the Road”  című pályázatának fő témája a járművel való közlekedés természeti területen és az ezzel járó természeti károk. A rezidencia során azt a gondolatot szeretné megvitatni és feldolgozni, mely szerint a természet nem háttér, és annak elkülönítése (mássá tétele) a kizsákmányolás előfeltétele.

Gosztola Kitti elsősorban a természettudományok konstrukciójának és politikájának esztétikai és társadalmi dimenzióival foglalkozik. Munkája a kézművesség és az anyagszerűség archív kutatásokon alapuló feldolgozásán keresztül a társadalmi-politikai kérdésekre összpontosító projektekig terjed. Vizsgálatainak tárgya volt az egykor a Zeppelinekben használt tehénfüggelék-membrán, a magyarországi tengeri képzeletvilág, és a Balatonhoz kapcsolódóan, az invazív fajok értékelése is.

Anca Benera és Arnold Estefan 2011 óta dolgoznak együtt, jelenleg Bécsben és Bukarestben aktívak. Installációs, videós és performansz munkáikban kutatáson alapuló módszereket használnak, hogy feltárják azokat a láthatatlan mintákat, amelyek bizonyos történelmi, társadalmi vagy geopolitikai narratívák mögött húzódnak. Alkotásaik az ember alkotta tájak jelenségét vizsgálják világszerte, ahol a tájalkotás (mint a térmódosítás egy formája) együtt jár a felülről sugárzott erőszakkal és az erőforrások túlzott kiaknázásával.

A kiválasztott alkotók április második felében két hetet tölthetnek el a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának egyik helyszínén, Csopakon. A művészek a rezidencia program alatt az intézet kutatóival elkezdett együttműködésekre épülő új műveket / produkciókat a BALATORIUM kiemelt eseményeként 2023 augusztusában megvalósuló Ökológiai Héten mutatják be.

Gratulálunk a nyertes alkotóknak!