Lezajlott a BALATORIUM A.I.R. II. felhívásra beérkező 121 pályázat értékelése. A kiválasztott művészek 2023 tavaszán érkeznek a Bakony-Balaton régióba, ahol a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóság munkatársaival és számos a térség ökológiai kihívásaival foglalkozó kutatóval és szakértővel együttmüködve gyűjtenek adatokat és inspirációkat az alkotáshoz.

A Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa (VEB 2023 EKF) kiemelt projektjeként megvalósuló BALATORIUM kulturális eseménysorozat és tudománykommunikációs program a Balatonhoz és térségéhez kötődő legfontosabb ökológiai kihívásokat, folyamatokat és az ezek megértését elősegítő kulcsfogalmakat mutatja be.

A művészeti rezidencia program célja, hogy a balatoni régióban aktív kutatókkal, szakértőkkel és ökológusokkal való együttműködéseken keresztül a más régiókból és országokból a bevont művészek, hely- és kontextus-specifikus kutatásokból kiindulva, saját gyakorlatukhoz és módszertanukhoz illeszkedve hozzanak létre új műveket a tudomány és a művészet párbeszédének előmozdításával.

A szakmai zsűri tagjai – Can Togay, Berecz Diána, Bubla Éva, Tüdős Anna, Soós Borbála és Zlinszky András – a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának egyeztetésével, a beérkezett 121 érvényes jelentkezés közül a pályázat szakmai megalapozottságát, a felvetett kérdések relevanciáját, a pályázó eddigi művészeti gyakorlatát és szakmai tapasztalatát, valamint a tervezett mű megvalósíthatóságát figyelembe véve a következő alkotói projekteket választották ki:

> Ana Brotas: Littoral Cartographies

> Mathilde Dewavrin, Jeanne Astrup-Chauvaux, Garance Maurer: Invasiveness

> Süveges Rita: Off the Road

Egy alkotó meghívásos úton vesz részt a rezidenciaprogramban:

> Gosztola Kitti

Ana Brotas szakterületei a művészeti kutatás, az audiovizuális kommunikáció és a pedagógia. Munkája során a tudástermelés, a nyelv és a nyilvános tér találkozási pontjait vizsgálja. Projektjei gyakran kollaboratív kontextusban valósultak meg, és interdiszciplináris módszereket ötvöznek a művészet és a tudomány, a technológia, a régészet és a kartográfia között. A BALATORIUM rezidenciaprogram során a Balaton térségében élő különböző rovarokat fogja vizsgálni, és egy, a parti zónájára összpontosító kartográfia-sorozatot hoz létre.

Mathilde Dewavrin, Jeanne Astrup-Chauvaux és Garance Maurer berlini bázisú francia művészek. Mindhármuk nagy érdeklődést mutat a minket körülvevő ökoszisztémák megértése és új gondolkodásmódok megtalálása iránt: felvállalva azok összetettségét, a szereplők vagy "főszereplők" sokféleségét és az azokon belüli állandó kölcsönhatásokat. Ez a közös érdeklődés elsősorban a Floating University Berlin projektben való aktív részvételükből fakad. A BALATORIUM AIR II keretében az "invazív faj" fogalmat vizsgálják a Balaton-felvidéki Nemzeti Parkkal együttműködésben, amely gyakran vált ki eltérő véleményeket. Mit jelent az, hogy invazív? Mikor tartozik egy faj ebbe a kategóriába? Hogyan eshet ki belőle? Milyen szempontból történik ez a besorolás? 

Süveges Rita Budapesten él és dolgozik. Művészi gyakorlatát egy ökokritikai megközelítés jellemzi a természethez való viszonyunkra vonatkozóan. A festészet esztétikai, technikai tulajdonságainak szín- és formakísérletezéssel történő bemutatásával a tájkép hagyományos műfajának kereteit igyekszik kitágítani a természet kortárs ábrázolásának mélyebb megértése felé. Az "Off the Road”  című pályázatának fő témája a járművel való közlekedés természeti területen és az ezzel járó természeti károk. A rezidencia során azt a gondolatot szeretné megvitatni és feldolgozni, mely szerint a természet nem háttér, és annak elkülönítése (mássá tétele) a kizsákmányolás előfeltétele.

Gosztola Kitti elsősorban a természettudományok konstrukciójának és politikájának esztétikai és társadalmi dimenzióival foglalkozik. Munkája a kézművesség és az anyagszerűség archív kutatásokon alapuló feldolgozásán keresztül a társadalmi-politikai kérdésekre összpontosító projektekig terjed. Vizsgálatainak tárgya volt az egykor a Zeppelinekben használt tehénfüggelék-membrán, a magyarországi tengeri képzeletvilág, és a Balatonhoz kapcsolódóan, az invazív fajok értékelése is.

A kiválasztott alkotók április második felében két hetet tölthetnek el a Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatóságának egyik helyszínén, Csopakon. A művészek a rezidencia program alatt az intézet kutatóival elkezdett együttműködésekre épülő új műveket / produkciókat a BALATORIUM kiemelt eseményeként 2023 augusztusában megvalósuló Ökológiai Héten mutatják be.

Gratulálunk a nyertes alkotóknak!