A kiállítás célja, hogy reflektáljon a Balaton és a Balaton-felvidék kulturális és ökológiai kapcsolatára, pontosabban, hogy bemutassa a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa program megbízásából, a BALATORIUM projekt részeként 2022-ben és 2023-ban kidolgozott kutatásokat és főbb diskurzusokat.

A “Zavargó Vizek” a BALATORIUM projekt folyamatának egy új állomása. Az eredményeket összegyűjtő statikus tárlat helyett, a kiállítás a különböző projektek mögött meghúzódó együttműködések és párbeszédek folyamatát tárja föl azzal a céllal, hogy a szélesebb közönség bevonásával elmélyítse a dialógust. Az együttműködések közül kiemelten fontos, hogy a művészek szoros kapcsolatot alakítottak ki a térségben dolgozó kutatókkal, többek között a tihanyi székhelyű Limnológiai Kutatóintézet, a veszprémi Pannon Egyetem Limnológiai Kutatócsoport, és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park munkatársaival.

A kiállítás a BALATORIUM projekt keretében létrejött művek széles skáláját mutatja be, köztük a két Művészeti Rezidencia Program során kezdeményezett és a kutatókkal együttműködésben kidolgozott alkotásokat; a két Ökológiai Hét workshopjait; performatív Lassú Tájberások sorozatát; interaktív nyilvános intervenciókat; a Moholy-Nagy Művészeti Egyetem (MOME) hallgatói által kidolgozott projekteket; a folyamatosan gyarapodó strandkönyvtárban összegyűjtött kiadványokat; valamint egy új, a múzeum belső udvarára épülő szabadtéri installációt, amely a Balatonon aratott nádból készült.

KUTATÁSI SZÁLAK

A természet és a kultúra szorosan összefonódik azáltal, hogy kölcsönösen befolyásolják és (re)produkálják egymást. Így ha jobban odafigyelünk, hogy milyen hatással vagyunk a környezetünkre, és tudatosan megváltoztatjuk a hozzáállásunkat, beleértve a kulturális szokásainkat is, akkor pozitívan befolyásolhatjuk a természetet is. Az ezeknek a gondolatoknak a kibontakozását elősegítendő a kiállítás három fő szálat emel ki a művészek, tudósok és más a BALATORIUM-mal együttműködő partnerek által folyó kutatásban.

A víztestek körüli diskurzus abba merül bele, hogy a víz hogyan köti össze a különböző helyeket és testeket, beleértve a növényeket, állatokat és embereket. A víz különböző sebességgel szivárog, csordogál és árad át a tájakon, testeken és sejteken, és ily módon összeköt bennünket molekuláris, regionális és globális szinten egyaránt. Ha odafigyelünk erre a megtestesült keringési rendszerre, az segít megértenünk, hogy mindannyian szorosan össze vagyunk kapcsolódva. Ahogy a víz átáramlik rajtunk, összeköt minket a különbözőségeinken keresztül. Összeköt időben és térben egyaránt más testekkel a múltban, a jelenben és a jövőben.

Tudomásul kell vennünk, hogy a Balaton régióban soha nem látott sebességű ökológiai változások mennek végbe, amelyek a projektben résztvevő tudósok és művészek legfőbb kutatási témái közé tartoznak. Ezek olyan problematikákat foglalnak magukban, mint az éghajlatváltozás, az invazivitás és az ökoszisztémára nehezedő terhelések növekedése. A kiállításon belüli második szál tehát azt a kérdést teszi fel, hogy hogyan képzeljük el a jövő tájait, és milyen történeteket választunk ennek az elmeséléséhez. Kinek a fantáziájában fogunk élni? Ez a téma konkrét ökológiai, politikai és társadalmi szempontokat foglal magában, mint például a tó különböző emberi és nem emberi használóinak az egymásnak sokszor ellentmondó érdekeiről és vágyairól való gondolkodást. Ki és milyen feltételekkel férhet hozzá a tóhoz? Ki szívesen látott vendég és ki nem? Ki hasznos és ki nem? A VEB2023 EKF és a BALATORIUM projekt sok különböző embert és csoportot vont be, többek között helyi lakosokat, nyaralótulajdonosokat, szezonális turistákat, befektetőket, helyi polgármestereket, hajósokat, pásztorokat, tudósokat, művészeket, diákokat akiknek mind más és más kapcsolata, érdekei és perspektívái vannak a tóval illetve annak jövőjével kapcsolatban.

A tárlat harmadik, és egyben utolsó szála, a Slow Walk, vagyis a performatív Lassú Tájbejárás, amely a parányi dolgok észrevételével foglalkozik, illetve azzal, hogy hogyan lehet személyes kapcsolatot kialakítani és fenntartani egy bizonyos hellyel. A lassú séta tehát egyben egy téma, valamint egy alapvető modalitás arra, hogy hogyan lehet egy helyhez viszonyulni. A látás, hallás és észlelés minden egyes érzékszervünkkel fontos sajátossága a kiállításnak, beleértve azt is, hogy a látogató hogyan érzi magát a térben, és hogyan viszonyul az ott kiállítottakhoz.

A látogatókat arra biztatjuk, hogy vegyék a kezükbe a kártyákat, könyveket, szagolják, kóstolják és hallgassák meg a kiállítás különböző elemeit. A különféle érzékszervek használata, vagy ha úgy tetszik a különböző módszertanok, azzal is összefüggnek, hogy a kutatók hogyan használnak különböző érzékelő eszközöket egy helyszín adott aspektusainak vizsgálatára.

A “Zavargó Vizek” különböző szintű lehetőségeket kínál a látogatók számára, amellyel egy komplex és problémás ökoszisztémát tár fel. A kiállítás és a kapcsolódó események segítenek kibontani, hogy különböző kulturális gyakorlatok hogyan váltak a régió ökológiájának a részévé, és, hogy hogyan tükröződnek egymásban a társadalom és a természet struktúrái.

ESEMÉNYEK

Események és workshopok aktiválják a kiállítást a múzeumban, valamint azon kívüli helyszíneken.

Zavargó Vizek (Disturbed Waters)

Megnyitó: 2023 október 19, csütörtök
Kiállítás: 2023 október 20 – december 31
Dubniczay Palota, Művészetek Háza, Veszprém

– a kiállítás kurátora: Soós Borbála

A Zavargó Vizek kiállítás a Veszprém-Balaton 2023 Európa Kulturális Fővárosa és a British Council támogatásával a Művészetek Háza Veszprém és PAD Alapítvány szervezésében és szakmai koordinációjával valósul meg.

A BALATORIUM projekt további partnerei: Moholy-Nagy Művészeti Egyetem, szabadonbalaton, Balatoni Limnológiai Kutatóintézet, Balaton-felvidéki Nemzeti Park Igazgatósága, Bakony-Balaton Környezetvédelmi Oktatóközpont Egyesület, Pannon Egyetem Limnológia Kutatócsoportja, Magyar Képzőművészeti Egyetem.