augusztus 25. Balatoni Limnológiai Kutatóintézet

augusztus 26-27. Örvényesi strand és környéke

A Balaton sokak számára az idilli nyaralás édes nosztalgiáját jelenti: a gyerektáborok zsivaját, a biciklitúrákat, az ejtőzést a borászatok teraszán. Mostanában egyre gyakrabban szóba kerül az is, hogy a tó és szűkebb tágabb környezete az embereken kívül rengeteg más élőlény otthona is: az, hogy mi történik a tó vizével, a talajjal és a környéken élő állatokkal ökológiai láncreakciók sorozatát indíthatja meg, ez pedig befolyásolja az általunk ismert Balaton jövőjét.

A balatoni régió természetes élőhelyei szigetek egy ember által erősen átalakított tájban. A BALATORIUM Artist Residency program alkotói ezeket a szigeteket járták be és ismerték meg, és különböző jeleket küldenek nekünk: installációkon, hangsétákon, kiállított tárgyakon keresztül üzennek a Balatonról. Szembesülnünk kell a fokozott “tóhasználatból” és az éghajlatváltozásból fakadó következményekkel, ugyanakkor ez lehetőséget nyújt arra is, hogy alaposabban megismerjük a balatoni ökoszisztémát – talán egy olyan oldaláról is, ahonnan még sohasem láttuk.

Fuzzy Earth (Gedeon Tekla & Basti Gschanes): Fertile Land - Termékeny föld

installáció (fa,digitálisan nyomtatott textil, kerámia)

A Fertile Land egy multimédiás installáció, ami a Balaton Felvidék túltrágyázását és annak kövezezményeit vizsgálja és a foszfor jelenlétét vizualizálja.

Marie Ouazzani & Nicolas Carrier: Felszíni víz, Echo

videó 8K, 14 perc

A felszíni víz sorsáról szóló meditációként létrejött videó azokat a kapcsolatokat jeleníti meg, amelyek a vízen áthaladó különböző testek - emberek, növények, halak és építészet - között jönnek létre. A víz tekinthető egyszerre gondoskodás és fenyegetés forrásának, ellenőrizhetetlen ereje e két állapot közötti végtelen visszacsapódásként tárul fel.

Süveges Rita: Luscious Slopes - Kies lankák

akril, műanyag cross motor idomszett

150x110x30cm

Süveges Rita munkájában a crossmotor karosszériájára festette meg a tükröződő természeti környezetet, mellyel a természetes élőhelyeken folytatott extrém sportok jelenlétére reflektál. A formák maszkulin esztétikájának kétértelműségét használja ki, hiszen egy robot, vagy valamely komplex gép levetett burkolatának is tűnhetnek. Az ábrázolt táj reflexiója kékben úszik, ezáltal megidézi a digitáliát, és elveszíti természeti jellegét.

Gosztola Kitti & Pálinkás Bence György: Bálványfa kisszék

(fa)

A bálványfa a Balaton-felvidék egyik legelterjedtebb idegenhonos inváziós fafaja. A művészpáros munkája egy kétnapos workshop eredménye, ahol környékbeliekkel együtt dolgozva vizsgálták meg hasznosság és haszontalanság, együttélés és az elkerülhetetlen pusztítás jelenlétéről elmélkedik a bálványfák jelenléte kapcsán.

Ulbert Ádám: a megnevezetlenek jelezték : “a fordítás szükségszerűsége lehet az újrafogalmazás szükségessége” // the unnamed signaled: “the necessity of translation may be the necessity for reformulation”

installáció

Az installáció a 20. század korai ökológiai gondolkodóinak és ökológiai érzékenységű művészeinek kortárs újraértelmezése, mely a biocentrikus felfogás felől közelíti meg az élet és a szellem folyamatait.

Collectif Trouble (Jeanne Astrup-Chauvaux, Mathilde Dewavrin & Garance Maurer): Invasiveness - Invázió

videóinstalláció

A Collectif Trouble nem-lineáris videóinstallációja az ember, mint invazív faj tevékenységét kutatja a Balaton vízgyűjtő területén.

Ana Brotas: Littoral Cartographies - Térképek a part mentén

dombornyomott asztal (fa)

Mi a vizek szerepe a térérzékelésünkben? Az installáció arra ösztönöz, hogy a Balaton vízhálózatának alakzatait felhasználva, frottázs technikával elkészítsük saját térképünket.

The New Liquidity (Selma Boskailo & Anders Ehlin): Postcards from Balaton - Balatoni képeslapok

többcsatornás audiovizuális installáció

A balatoni nádasokban készült felvételek és a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet munkatársaival tett éjszakai terepbejárások felvételei új narratívákat nyitnak meg; a szerzőpáros a kritikai turizmusra reflektálva mutatja meg az idilli, képeslapra illő nyaralások történetének és a tó körüli emberi jelenlétnek a balatoni ökoszisztémákra gyakorolt hatásait. 

Mátyási Péter: A.PART

helyspecifikus installáció

 

A bicikliút mentén ideiglenesen ’’telepített” nádas alkalmat adhat arra, hogy elgondolkodjunk az emberi tevékenységek természetre gyakorolt hatásán. 

2022 őszi Artist Residency I. program beszámolója: 

A programban résztvevő művészeket arra invitáltuk, hogy művészeti-kutatási módszereken keresztül dolgozzák fel a számukra legérdekesebb aktuális balatoni ökológiai kérdéseket. A residency során együtt fedezték fel a Balatont a Balatoni Limnológiai Kutatóintézet kutatóival és a Balaton-felvidéki Nemzeti Park természetvédelmi őreivel és tájegységvezetőivel így született meg a kiállításon látható 9 művészeti projekt.

A Balaton élő rendszerét az inváziós fajok, a tájhasználat, az algák témáin keresztül közelítjük meg: műtárgyak, videók, installációk küldik a jeleket az átalakulóban lévő, szigetszerű élőhelyekről.

2023 őszi Artist Residency II. program beszámolója: 

Az installációk augusztus 25-én a tihanyi Balatoni Limnológiai Kutatóintézetben, augusztus 26-27-én pedig az örvényesi Platán Strandon és környékén tekinthetőek meg.

A BALATORIUM programsorozat kulturális és művészeti projekteken keresztül kezdeményez párbeszédet a Balaton ökológiai rendszeréről és értékeiről. Célja, hogy közérthetően, mégis változatos módokon szóljon a Balaton ökológiai és társadalmi szerepeiről, rávilágítva annak – ökológiai szempontból gyakran kedvezőtlen – változásaira.

Képek a 2022 őszi Artist Residency-ről:

Képek a 2023 tavaszi Artist Residency-ről: